Beoordelingen 9.6
Gratis verzending vanaf €50
+8000 designs beschikbaar
Persoonlijke stickers vanaf €3
Hoge kwaliteit vinyl
Ontwerp uw eigen muurtekst
Elke dag nieuwe stickers
+300 Raamstickers
+320 Laptop en tablet stickers
Login
Gratis verzending vanaf €50
+8000 designs beschikbaar
Persoonlijke stickers vanaf €3
Hoge kwaliteit vinyl
Ontwerp uw eigen muurtekst
Elke dag nieuwe stickers
+300 Raamstickers
+320 Laptop en tablet stickers
0

Privacy regelement

Na aanleiding van de directe veranderingen in Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), evenals andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming, bieden wij u uitgebreide informatie in dit privacy beleid.

Verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens

Identiteit: Tenvinilo, S.L.
Adres: C/ Lepanto Nº 153, 08203, Sabadell, Barcelona.
Telefoon nummer: +34 93 720 87 04
E-mail adres: administracion@tenvinilo.com

Het doel bij het behandelen van uw persoonlijke gegevens

Wij bij Tenvinilo, S.L., behandelen de informatie die door geïnteresseerde personen wordt verstrekt om de producten en diensten die door ons bedrijf worden aangeboden aan te bieden of op de markt te brengen.

Hoelang worden de gegevens bewaard?

De verstrekte persoonlijke gegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is voor het leveren van de gevraagde service of het in de handel brengen van het product en gedurende de wettelijk vastgestelde periode.

Wat is de legaliteit van het verwerken van uw data?

De legale basis van het verwerken van uw data is het waarmaken van het contract. Als het niet voor deze basis is, wordt dit gedaan met de toestemming van de geïntereseerde partij.

Aan welke ontvangers worden uw gegevens gecommuniceerd

De gegevens worden niet doorgegeven aan derden, behalve bij wettelijke verplichtingen.

Wat zijn uw rechten wanneer u uw informatie verstrekt

Iedereen heeft het recht om hun persoonlijk gegevens bij Tenvinilo S.L op te vragen en informatie over de behandeling van de gegevens aan te vragen.
Geïnteresseerde personen hebben het recht om hun persoonlijk informatie te bekijken, net als het recht op de vraag voor rectificatie van foutieve informatie of de vraag voor het verwijderen van informatie wanneer de data niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor de informatie was verzameld.
In bepaalde omstandigheden mag de geïnteresseerde persoon vragen om het stopzetten van het verwerken van zijn/haar data. In deze omstandigheden worden gegevens alleen bewaard voor het gebruik bij verdedigende claims.
In bepaalde omstandigheden en voor redenen gerelateerd aan de specifieke situatie kan de geïnteresseerde partij bezwaar maken tegen het verwerken van zijn/haar data. In dit geval zal Tenvinilo, S.L. stoppen met het verwerken van data , behalve voor verdedigende claims of bij rechtszaken.
U kan uw rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naam administracion@tenvinilo.com. Hierbij moet u duidelijk aantonen wie u bent en welk recht u uit wilt oefenen.
Als u uw consent heeft gegeven voor een specifiek doel heeft u het recht om uw consent op elk moment in te trekken zonder hierbij de legaliteit van het contract aan te tasten.
In het geval dat u het gevoel heeft dat uw rechten zijn geschonden in relatie tot de bescherming van persoonlijke data, vooral als u geen succes heeft gehad in het uitoefenen van uw rechten, kan u uw claim insturen bij de officiele website van het Data protection control authority: https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-iden-idphp.php

Meer informatie over het verwerken van uw data

Wanneer er meer informatie nodig is zullen wij altijd aan u vragen of u dit vrijwillig wil geven en ons toestemming geeft om deze te gebruiken.
De verwerking van de data die verzameld wordt door de datacollectie formulieren op de website of door andere media zal worden behouden in het Register of Treatment Activities waarvoor Tenvinilo, S.L. verantwoordelijk is.
Tenvinilo, S.L. behandelt de data vertrouwelijk en gebruikt hiervoor passende technische en organisationele maatregelen om te waarborgen dat de beveiliging het juiste level heeft in relatie tot de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.
Tenvinilo S.L. kan geen volledige garantie bieden over de onkwetsbaarheid van hun systemen, hierdoor neemt Tenvinilo geen verantwoordelijkheid voor de schades en verliezen die door derden gemaakt worden in computersystemen, elektronische documenten of bestanden van de klant.
Als u besluit de website te verlaten door links en websites die niet bij ons domein horen zal Tenvinilo, S.L. niet verantwoordelijk zijn voor de privacy policies van deze websites of de cookies die deze op uw computer achterlaten.
Onze policy tegenover het verzenden van e-mail is dat wij alleen berichten versturen die u heeft aangeduid te willen ontvangen. Als u liever geen berichten per e-mail wilt ontvangen heeft u het recht om deze op te zeggen in akkoord met de voorwaarden van Titel III, artikel 22 act 34/2002, Information society services and electronic commerce.